1. ระบบกำจัดปลวกเอ็กซ์เอร์ร่า

ระบบกำจัดปลวกเอ็กซ์เอร์ร่า (Exterra) คือการฝังสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าลงในดิน ในจุดต่าง ๆ ที่คาดว่าปลวกจะเดินผ่าน ในการออกหาอาหาร และไม่มีสารพิษเจือปน กรณีบ้านของคุณ... อ่านต่อ

2. บริการระบบเคมีวางท่อใต้อาคาร

การอัดน้ำยาเข้าท่อ (Pipe Treatment) เป็นการวางท่อไว้ใต้อาคารเพื่อกำจัด และป้องกัน ปลวก แล้วติดตั้งท่อตามแนวคานคอดิน ที่อยู่ใต้อาคาร การอัดน้ำยาเข้าท่อโดยใช้ ... อ่านต่อ

3. บริการระบบเหยื่อ

ทำการสำรวจในบริเวณบ้านอย่างละเอียด เพื่อตรวจหาร่องรอยการเข้าทำลายของปลวก หลังจากพบทางเดินปลวก หรือร่องรอยการ เข้าทำลายของปลวก ซึ่งพบตัวปลวกอยู่ด้วย ... อ่านต่อ