ผลงานบริษัทฯ

บริการของเรา

ขั้นตอนการดำเนินงานของนักวิชาการในการติดตั้ง และตรวจสอบระบบ เอ็กซ์เทอร์ร่า สามารถแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ใต้พื้นดิน

 1. ทำการสำรวจบริเวณบ้านโดยรอบ เพื่อตรวจหาร่องรอยการเข้าทำลายของปลวก
 2. ทำการติดตั้งสถานี รอบตัวบ้านโดยวางห่างจากตัวบ้านประมาณ 1 เมตร และระยะห่างระหว่างสถานีแต่ละตัว ประมาณ 4 เมตร หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่
 3. เข้าทำการตรวจสอบระบบหลังการติดตั้งไปแล้ว 2 สัปดาห์
 4. เมื่อตรวจพบการเข้าทำลายของปลวกในสถานี ก็ถึงเวลาของ “Requiem” เหยื่อกำจัดปลวก “Requiem” จะถูกบรรจุไว้ภายในสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่า หลังจากพบว่า มีปลวก เพื่อล่อให้ปลวกมากินเหยื่อแล้วนำเหยื่อกลับไปถ่ายทอดให้สมาชิกตัวอื่นๆภาย ในรัง
 5. เข้า ตรวจสอบระบบ เอ็กซ์เทอร์ร่า ทุกๆ 2 สัปดาห์จนกว่ารังปลวกจะล่มสลาย
 6. หลังจากรังล่มสลายแล้วจะต้องทำการตรวจสอบบ้านอย่างละเอียดเพื่อยืนยันการล่ม สลายของรังปลวก และหลังจากนั้น 1 เดือน จะเข้าตรวจสอบระบบอีกครั้ง

เหนือพื้นดิน

 1. ทำการสำรวจในบริเวณบ้านอย่างละเอียด เพื่อตรวจหาร่องรอยการเข้าทำลายของปลวก
 2. หลังจากพบทางเดินปลวก หรือร่องรอยการ เข้าทำลายของปลวก ซึ่งพบตัวปลวกอยู่ด้วย
 3. จะทำการติดตั้งด้วยเหยื่อ “Requiem”
 4. ทำการตรวจสอบเหยื่อ “Requiem” หลังจากการติดตั้งไปแล้ว 2 สัปดาห์ โดยสังเกตปริมาณการกินเหยื่อ และการเปลี่ยนแปลงของปลวกหลังจากได้รับสาร
 5. เข้าตรวจสอบเหยื่อ “Requiem” ทุกๆ 2 สัปดาห์ จนกว่ารังจะล่มสลาย
 6. หลังจากรังล่มสลายแล้วจะต้องทำการตรวจสอบบ้านอย่างละเอียดเพื่อยืนยันการล่ม สลายของรังปลวก และหลังจากนั้น 1 เดือน จะเข้าตรวจสอบระบบอีกครั้ง